в три екземпляра

в три екземпляра
in triplicate

Български-Angleščina политехнически речник. 2013.

Нужно сделать НИР?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”